Sunday, April 12, 2009

A Magyar Gimnázium


Beszélgetés Koós-Hutás György, igazgatóval


A Tihanyi születésű Koós–Hutás György, aki már idestova 20 éve lakik Kanadában az az áldozatkész magyar, aki szeptembertől májusig minden szombatját a magyar diákok oktatásának szenteli. A családjával töltött pár óra bizonyította, hogy ők a feleségével, Klárikával, egy szenvedélyes tanító házaspár. Gyuri-szerető édesapa- aki nem csak elmélkedik a magyarság állapotáról, de kihasználva minden lehetőséget, tesz is érte. Gyermekei, akik egyben tanítványai is voltak valaha a gimnáziumban, letették a felsőfokú magyar nyelvvizsgát, és erre nagyon büszkék. A torontói Magyar Gimnázium igazgatója nagy tudású, színes, vígkedélyű egyéniség, nem hiába szeretik a tanítványai.


Magyar-szakos tanárként ismernek Torontóban. Mit jelent számodra tanárnak lenni?

A tanárság számomra hivatás. Amikor 1 évig Németországban nem dolgozhattam, komolyan beteg voltam, mindenem fájt, az orvos nem tudta, mi a bajom. Miután munkát kaptam a Kastl-i Magyar Gimnáziumban, pillanatok alatt meggyógyultam. Biológia-földrajz-történelem szakot végeztem Szegeden, de egyik tanárom mondását soha nem felejtem: "Minden tanár egyben magyartanár is!".

Milyen más területek érdekelnek?

Itt Kanadában special education-ből (szakosításból) szereztem “specialist” szaktanári fokozatot a “Science and Religion” (tudomány és vallás) szakok mellett, a Yorki egyetemen. Életem során polihisztor szerettem volna lenni, ez részben sikerült, több nyelven beszélek (magyar, német, angol, orosz, bár az utóbbi kezd kitörlődni), zenéltem is. Főállásban a Clarkson S.S-ban biológiát és general science-t (általános tudományt) tanítok, másodállásban matematikát az esti iskolákban.Kinek az írásai állnak hozzád legközelebb? Esetleg van egy mottó, amit belőlük merítesz az életed folyamán?

Több kedvenc íróm és költőm is van, Kós Károlyt nagyon szeretem. Jókai: Melyiket a kilenc közül és Sánta Ferenc: Sokan voltunk cimű novelláit pedig mindenkinek ismernie kellene.

Mottóm Szabó Dezső mondása: "Minden magyar felelős minden magyarért Az irodalom szeretete egyébként édesapámtól ragadt rám, aki polihisztorsága mellett író-festőművész is volt, műterme Tihanyban magánmúzeumként működik. Otthonomban büszkén őrzöm a festményeit.

Beszéljünk a gimnáziumról. Mióta vagy a Magyar gimnázium igazgatója?

Az iskolát 1995 óta vezetem, magamat nem hívom igazgatónak, inkább vezetőtanárnak. 1993 óta tanítok itt történelmet és földrajzot.


Mit kellene az itteni magyaroknak tudni a Torontói Magyar Gimnáziumról?

Az iskola a Senator O'Connor S.S. épületében található (60 Rowenna Drive, ez a Viktoria PKW-n a 401-től délre haladva a 4. lámpánál jobbra levő utca, az iskola új épülete az utca végénél van). Évente átlagban 75-85 tanulónk van, 9-12 évfolyam között, tanulóink érvényes kanadai kreditet kapnak évente, ezévtől kezdődően pedig magyar felsőfokú államvizsgát tesznek a Balassi Bálint Intézet és a Helikon Társaság szervezésében. Felvételi előirás a betöltött 13 év, tudásuk alapján soroljuk be a tanulókat. 3 tantermünk van, az utolsó két évfolyam egy teremben van elhelyezve, évenként változó tananyaggal. A gyerekek felkészültsége nagyon széles palettát mutat, évvégére azonban majdnem egyenlő szintre jutnak. Sokan itt tanultak meg magyarul, az otthoni támogatás viszont nagyon fontos.


Mit taníttatok, és kik az oktatók?

Földrajz, történelem, magyar nyelvtan és irodalom tantárgyaink vannak, 3-4 tanár tanít, képzettek. Kollégáim mind alaposan felkészült kiváló tanárok, öröm velük dolgozni: Bagi Katalin magyar szakos, Vass Gabriella 9-es tudásszintű diákok tanára, azonkívül Lőrincz Mirtil, Nemes Veronika, a feleségem Klári es Bogyó Annamária kisegítők.


Mennyi a tandíj?

Tandíjunk nincs, az iskola ingyenes, egy előleget azonban kérünk a könyvekre, ez 20 dollár könyvenként. Az érdeklődők hívjanak a 416 766-7243 telefonszámon.

A tanitás szombatonként működik 9-12:30 között, évi 26 alkalommal. Az órák: 9:00-10:45, és 11:00-12:30 között vannak. Az éves beiratkozás mindig szeptember végén szokott történni.

Mi a tanintézményetek hivatalos neve?

Az Iskolát régen Helikon Iskolánalak hivtak, igy közismert ma is. MIvel az üzemeltető és kredit kiadó a Toronto Catholic District School Board, igy Magyar Gimnazium a neve, ezzel is ki akartuk fejezni függetlenségünket a tanitás és nevelés kérdéseiben. Az egyik tanár fizetesét azonban mind a mai napon a Helikon Társaság fedezi, ezért hálás köszönetet érdemelnek mindenkitöl, akinek a szinvonalas oktató-nevelő munka fontos. Igy az osztály létszámok alacsonyabbak, különben lehetne 40 fős osztályunk kevesebb tanárral, ami nagy nehézséget jelentene mint a tanároknak úgy a tanulóknak.Milyen rendszerrel oktattok?

Probáljuk ötvözni a kanadai és a magyar oktatás általunk jobbnak tartott részeit, pl. a memorizálás (versek, törtenelmi nevek, dátumok) nálunk része a tanitásnak, ugyanakkor a differencialt oktatás Kanada által nyujtott támogatását is kihasználjuk. (egyenre lebontott anyag), különösen a felzárkoztató 9. osztályban.


Milyen magyar szervezetekkel tartjátok a kapcsolatot?

Az iskolában megemlékezünk minden jelentős nemzeti es keresztény unnepeinkröl, nyilt az évvégi ünnepi vizsgaelöadásunk, minden évben májusban van a l Szent Erzsébet templomban , utána hagyomanyosan a Magyar Ház Mátyas Pincéjében tartjuk búcsú vacsoránkat.

Munkánkat nagyon támogatja minden magyar szervezet, ki szeretném emelni a Helikon Tarsaságot es a Rákoczi Alapitványt, a Szent Erzsébet Templomot és a Magyar Házat. Més magyar szervezetek tűmogatását is szivesen vesszük.


Mi az élet filozófiád?

Az otthonunk egy magyar sziget, minden magyar, nem is hinnék el, hogy Kanadában élünk, és ez az orszag ezt még támogatja is, hála Istennek! Mindent szeretek, ami az emberrel kapcsolatos. Állandoan olvasok, a zene nélkülőzhetetlen kikapcsolódás az életembe. Kertészkedem, és a megvásárolt romos lakásunkból kastélyt varázsolok. Másra nincs időm, igy is 6-kor kelek legkésöbb, es 12-kor megyek aludni legkorábban, nyáron is. Most az a vágyam hogy minnél több kedves uj diákkal találkozzam a gimnáziumban.

Szeretem azt, amit csinalok.

No comments:

Post a Comment