Sunday, April 12, 2009

Bogyay

A Magyarság jobblétéjért teszünk...


Tíz kérdés Bogyay Elemérhez a Magyar Világszövetsége Kanadai Országos Tanácsának elnökéhez.
Bogyay Elemér a magyarok élén áll hosszú évek óta Torontóban. Ő volt az egyik gyakran emlegetett erős magyar házi elnök, amely egy komoly nemzeti centrummá alakította az akkori torontói Magyar Házat. Bogyay Elemért Trianon 85-dik évfordulójának ünnepén 2004-ben választották a Magyar Világszövetség Kanadai Országos Tanácsának elnökévé. A beszélgetésünket Bogyay úr egy történettel kezdte: “Vagy egy éve az elnöki beszámolómban megemlitettem, hogy részt vettem az élőláncban a Parlament körüli tiltakozásban a sterilizálás ellen. Valaki közbeszólt, hogy mi köze ehhez az MVSZ-nek. Én azt válaszoltam "Igaza van, ez nem a Világszövetség dolga. De mivel az orvosi kamara meg az egyházak nem emelték fel a szavaikat a még meg nem született magyar polgárok védelmében, és az MVSZ alapelve az ÉLET VÉDELME, nekünk fel kellett emelni szavunkat. Mi kötelességünknek éreztük nemet mondani a sterilizálásra, mint olyan eszközre, amely a magyar nemzet kiírtására van irányítva”.

1. Mi a Magyar Világszövetség alapelve?

A Magyarok Világszövetsége (MVSZ) a magyar közösségek legalapvetőbb értékeinek szóvívője: az igazságot, a méltányosságot és a tisztességet tekinti alapelvének, mely akkor érvényesülhet, ha áthatja az összességet, a szolidaritást, a szeretetet és az életigényt. Azonkivűl a magyar nemzettudat ápolása és a magyar nemzet erősödése és megmaradása.

2. Mi a történelme a Magyar Világszövetségnek?

70 éves az MVSZ ebben az évben. A Magyar Világszövetség a Magyarok Világtalálkozóján határozódott meg a 30-as években, amelynek működése kulturális jellegű volt, s ami a külföldön, elsősorban Nyugat-Európában és a tengeren túl élő, magyar gyermekek oktatásával és az információ csere megszervezésével foglalkozott. 1938 augusztusában a II Világkongresszuson gróf Teleki Pál és báró Perényi Zsigmond javaslatára megalakították a Magyarok Világszövetségének szervezetét az MVSZ-t, amelynek az első elnöke báró Perényi Zsigmond koronaőr, a Magyar Nemzeti Szövetség vezetője lett .
3. Mi volt az MVSZ legfontosabb célja megalakuláskor? Az akkori Alapszabályból idézek: "A Magyar Világszövetség támogasson minden olyan munkát, amely arra irányul, hogy a külföldön élő magyarok között a magyar nyelvet és kultúrát megőrizze, fejlessze, és erősítse az Óhaza és a külföldi magyarság közötti kapcsolatokat."

4.Milyen problémákkal küzdött és küzd a Világszövetség a hozzánk közelebb lévő időkben?

Mivel nem Boros Péter lett megválasztva a Magyar Világszövetség elnökévé Orbán Viktor idejében, hanem a mai napig e szervezetet irányító elnök Patrubány Miklós, az MVSZ-től egy tollvonással meg lett vonva az anyagi támogatás. A további kormányváltásnál a Magyar Szocialista Párt irányította magyar állam sem sietett a támogatást visszaadni. Most pedig az a veszély áll fenn, hogy sajnálatosan vannak olyan erők, amelyek a fentebb említett 70 éves múlttal rendelkező MVSZ-t szeretnék megszüntetni, a Tabajdi Csabáék által szorgalmazott Magyar Világtanács létrehozásával, amelynek a mai magyar állam a támogatást 5 évre előre megadta. Messzemenőleg nem vagyunk benne biztosak, hogy ez a szervezet igazán képviselné a magyarság érdekeit a világban, úgy mint azt a most működő Magyar Világszövetség teszi.

5. Milyen programokon dolgozik a Világszövetség mostanság?

Az MVSZ meghatározó célja a nemzet világméretű egységének megteremtése az önrendelkezés emberjogi elve alapján. A magyar nemzet számbeli növekedése. A magyarság kulturális és gazdasági gyarapodása. A magyaságra való nevelés, a magyar öntudat életben tartása. Kulturális és gazdasági együttműködési programok kifejlesztése a különböző országokban élő magyarok között. A Kárpát-medencében élő magyarok támogatása. Magyar állampolgárságot minden magyarnak-mozgalom indítványozása. Vagyis befolyást gyakorolni annak érdekében, hogy a magyar állampolgárság az azt igénylő minden magyart alanyi jogon illesse meg.

6.Milyen akciókat működtett a mostani MVSZ?

A fő akciónk most itt Kanadában megakadályozni az Erdélyben lévő magyar területek kiírtását, a kárpát-medencei folyók beszennyezését, biztosítani az erdélyi emberek egészségének védelmezését. Ez a verespataki aranybányának a megnyitásával áll kapcsolatban, amely nagy kárt okozna az ott élő magyarságnak és a magyar-lakta területnek. Már a kanadai médiából is értesülhettünk, hogy a Gabriel Resources, torontói vállalat, szeretné eltüntetni a föld színéről Verespatakot. Három éve Patrubány Miklós adott egy S.O.S. telefont, hogy csináljunk valamit. Mi mozgósítottuk a Green Peace környezetvédőket, meghívtuk Hornok Ernőt egy Gyomaendrődi újságírót, akinek a Verespatak tragédiájáról szóló nagyszerű 100 képes kiállítását körülvittük Ottawától Clevelandig. Én is vettem részvényeket a Gabriel Resources-től, hogy értesüljek a fejleményekről (nem meggazdagodás céljából). A következő részvénytársasági gyűlés június 19-én lesz a St. Andrews Clubban, 150 King St., West, Torontóban reggel 9:30-kor. Ezúton is kérek mindenkit hogy jöjjenek el tüntetni és tiltakozni a verespataki aranybánya kinyitása ellen! Mert ha ez a bánya elindul 40-szer nagyobb kárt fog okozni a magyar folyókban, mint 8 éve a nagybányai baleset után. Ez év április 2-án Budapesten egy sajtókonferencia is volt tartva ebben a kérdésben az MVSZ részvételével, ahol jelen volt Kondor Katalin és a verespatak kiállitás szervezője Hornok Ernő újságíró is.

7.Hogyan tudja fentartani az MVSZ magát a kormány támogatása nélkül?

Nagyon nehezen. Például részben folyóiratok és könyvek kiadásával. Négy éve adtuk ki a Honlevél havilapot melybe nagyszerű cikkek találhatók. Itt Torontóban is sokan megrendelték. Kapható a Mézes Mackóban, a Tüskénél és a Blue Danube-ban. Nemrégen megjelent a Magyarságtudományi tanulmányok című történelmi dolgozat, ami harminchét lebilincselő tanulmány 850 oldalon, a világ legnevesebb magyar történészei, tudósai és egyetemi tanárok tollából. Gyönyörű kiadás. A főszerkesztője Botos László. Amellett, hogy a könyv bevétele anyagilag támogatja az MVSZ-t, minden magyarnak olvasásra ajánlott.

8. Mit tud egy magyar tenni a Világszövetség égisze alatt?

Például egy ilyen akciót támogatni, mint a Regnum Marianum Templom cserkészei Borsai Csaba vezetésével szervezett biciklituráját.Ez évben ismét jönnek Kanadába egy 1500 km-es túrára. Július 14-én érkeznek Montrealba. Ottawaban es Kingstonban július 30-án lesznek. Utána Port Hopeban, ahol az MVSZ Kanadai OT elnöke a vezetőséggel fogja vendegül látni őket. Borsai Csaba 2000-ben már rendezett túrát a Millenium év tiszteletére, akkor 1000 km-t tettek meg az ezeréves évforduló alkalmából. Sok tennivaló van azonkívül. Közösen fellépni a magyar értékekért, mint például a Benes dekrétumok ellen, az országos zászló visszaállításáért. Kiállni Verespatakért, Vass Albert ártatlanságáért, küzdeni azért, hogy minden magyarnak lehessen magyar állampolgársága. Ha nagyot merünk álmodni, nagyot fogunk elérni.

8. Hogy lehet valaki a Világszövetség tagja? Mi a Honlevél?

Az alapszabály szerint az MVSZ tagja lehet mindenki, aki magát magyarnak vagy a magyarsághoz tartozónak vallja, a magyarság ügye mellett elkötelezett, az alapszabályban foglaltakkal egyetért, a Szövetség tevékenységében aktív részvételt vállal, és együttműködési szándékát írásban, a belépési nyilatkozat kitöltésével kifejezi. A Honlevél egy útlevél-nagyságú 34-oldalas igazolvány. Gondolkozzunk azon a tényen, hogy az Útlevél elenged, a Honlevél összeköt. Az igazolvány két borítólapján a Himnusz és a Székely Himnusz szövege van. Ez egyben a világszövetséghez tartozó igazolvány is.
9. Hány tagja van jelenleg a Magyar Világszövetségnek Kanadában?

Kanadában kb. 250 tagja van a Magyar Világszövetség Országos Tanácsának jelenleg. Torontón kivül Montreal, Ottawa, Calgary, Edmonton azok a városok, ahol vannak tagjaink, és amióta az új, az MVSZ-el ellentétben álló Világ Tanács megalakulásának híre eljutott magyarjainkhoz, csak Torontóban több mint 30 új tagunk lett. A Tagságot továbbra is gyarapítani szeretnénk.

10. Hogy tud egy bárhol a világon élő magyar együttműködni a világszövetséggel?

Az MVSZ mindig a magyar érdekek védője, legyen az állampolgárság, Trianon, Benes dekrétum, stb.. Alapítása 70. évfordulójára időzítve, a Magyarok Világszövetsége 2008. augusztus 16-20. között megrendezi a Magyarok VII. Világkongresszusát Budapesten Magyarországon. Ebben az évben ünnepeli az MVSZ a Wass Albert évet. Május 13-án este 7:30 pontosan lesz megtartva a Torontói Magyar Ház Kodály termében a küldöttválasztó gyűlés, amelyre remélem sokan eljönnek. A helyszínen is be lehet lépni az MVSZ-be, és igényelni Honlevél igazolványt, amihez két kis fénykép szükséges. Minden magyarul érző tagra szükség van ! Minden magyar hangra szükségünk van! Minden magyar életre szükségünk van! Támogassuk a magyar érdekeket! Lépjünk be minél többen a Magyar Világ Szövetségbe!

Kérdezett:

Török Erzsébet, Torontó

Április, 2008


No comments:

Post a Comment